Coaching

Binnen het coachingsprogramma van Dijck Coaching & Training staat het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap oftewel eigenaarschap centraal.

Thema’s die hierbij aan de orde komen zijn:

  • ‘Hoe ben ik geworden wie ik nu ben?’
  • ‘Wat zijn mijn persoonlijke thema’s?’
  • ‘Waar liggen mijn ontwikkelpunten?’
  • ‘Wat is mijn talent en toegevoegde waarde voor de organisatie?’
  • ‘Hoe kan ik mijn patronen doorbreken en nieuwe talenten aanboren?’

Wat levert persoonlijk leiderschap op voor uw organisatie?

  • Autonome professionals, die zelfbewust zijn en verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen gedrag en ontwikkeling.
  • Constructieve samenwerking tussen collega’s.
  • Zelfredzaamheid, (intern)ondernemerschap, creativiteit en oplossingsgerichtheid.

Samen met u en/of uw medewerker wordt bepaald, wat de coachingsvraag is en hoe deze passend gemaakt kan worden bij de vraag van uw organisatie. Dit kan individueel, in teamverband of gecombineerd.