Teamtraining

De manier waarop mensen in teams samenwerken, bepaalt de resultaten van een organisatie. Een team functioneert pas optimaal als elk teamlid
eigen verantwoordelijkheid draagt, als ieders talent wordt benut en de teamleden elkaar constructief feedback geven. Het doel is een team dat werkt met zichtbaar plezier, dat het beste naar boven brengt in elk individu en dat daardoor effectiever functioneert. Er is sprake van meer saamhorigheid, resultaatgerichtheid en van constructief samenwerken.

Om dit te kunnen bereiken, is persoonlijk leiderschap van ieder individu binnen het team van wezenlijk belang. Want de praktijk heeft aangetoond
dat persoonlijk leiderschap in teams de betrokkenheid, samenwerking en effectiviteit vergroot.

Dijck Coaching & Training werkt bij het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen nauw samen met u als opdrachtgever. De trainingen zijn nooit standaard en worden op maat gemaakt, zodat het leerproces van de groep en de organisatie optimaal verloopt.