Organisaties

Ontwikkeling en doorstroming van uw medewerkers, als individu en als team, is essentieel voor de continuïteit van uw organisatie.

Kijkt u eens welk vraagstuk binnen uw organisatie actueel is:

Loopbaancoaching: Employability – ofwel optimale inzetbaarheid van mensen – is zowel belangrijk voor de organisatie als voor de persoon zelf. Als je datgene kan doen, waar je talenten liggen en waar je energie van krijgt, dan ga je met plezier naar je werk. Dan wordt het beste resultaat behaald voor beiden. Loopbaancoaching geeft een helder beeld van iemands kwaliteiten en ontwikkelingskansen. Het helpt de organisatie en de medewerker om te bepalen waar iemand het beste inzetbaar is.

Outplacement: Soms kan het gebeuren dat een organisatie en een medewerker na goed onderling overleg concluderen dat de tijd rijp is voor de medewerker om zich te oriënteren op een stap naar een andere organisatie. Soms kunnen daarvoor ook bedrijfseconomische redenen zijn of functioneringsredenen. Ook dan kan er reden zijn om afscheid te nemen van een medewerker. En dus?

Teamtraining: Teamleden werken samen aan een doel en zijn van elkaar afhankelijk om resultaten te behalen. Elk team ontwikkelt – al dan niet bewust – een eigen manier van samenwerking. Wist u dat bijna alle teams nog effectiever kunnen zijn als ontwikkeling van het talent van de teamleden de juiste aandacht krijgt

Ontwikkeling persoonlijk leiderschap: Persoonlijk leiderschap wil zeggen dat mensen zelf de richting van hun leven en hun werk bepalen en invullen. Een organisatie die investeert in de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap vergroot de zelfsturing van mensen. En dat vergroot het zelfsturend vermogen van de organisatie.

Talentontwikkeling: Als je laat zien dat je als organisatie de ontwikkeling van talenten zeer belangrijk vindt, dan neem je een voorsprong op anderen in het zoeken naar talent. Bovendien slaag je er dan beter in om medewerkers aan je te binden. Dat is talentontwikkeling: de potentie van je personeel aanboren en dit vervolgens motiveren, behouden en ontwikkelen.