Organisaties

Ontwikkeling en doorstroming van uw medewerkers, als individu en als team, is essentieel voor de continuïteit van uw organisatie.

Kijkt u eens welk vraagstuk binnen uw organisatie actueel is:

Leiderschapstraject

In een wereld die onderhevig is aan constante verandering is de rol van de leidinggevende meer dan ooit cruciaal. Krachtige leiders zijn niet alleen bekwaam, maar hebben ook een unieke set eigenschappen die hen onderscheidt in hun vermogen om te inspireren, te verbinden en uitdagingen met veerkracht het hoofd te bieden.
Meer informatie

Talentontwikkeling

Als je laat zien dat je als organisatie de ontwikkeling van talenten zeer belangrijk vindt, dan neem je een voorsprong op anderen in het zoeken naar talent. Bovendien slaag je er dan beter in om medewerkers aan je te binden. Dat is talentontwikkeling: de potentie van je personeel aanboren en dit vervolgens motiveren, behouden en ontwikkelen.
Meer informatie

Loopbaancoaching

Employability – ofwel optimale inzetbaarheid van mensen – is zowel belangrijk voor de organisatie als voor de persoon zelf. Als je datgene kan doen, waar je talenten liggen en waar je energie van krijgt, dan ga je met plezier naar je werk. Dan wordt het beste resultaat behaald voor beiden. Loopbaancoaching geeft een helder beeld van iemands kwaliteiten en ontwikkelingskansen. Het helpt de organisatie en de medewerker om te bepalen waar iemand het beste inzetbaar is.
Meer informatie

Stressmanagement

In een tijd van voortdurende verandering worden medewerkers steeds meer uitgedaagd. De vraag naar wendbaarheid en veerkracht neemt toe, maar niet iedereen slaagt erin hieraan te voldoen. De redenen hiervoor kunnen uiteenlopend zijn. Wij geloven dat medewerkers die stress effectief beheren en eigenaarschap vertonen, vitaal, veerkrachtig en duurzaam inzetbaar zijn en blijven.
Meer informatie

Outplacement

Soms kan het gebeuren dat een organisatie en een medewerker na goed onderling overleg concluderen dat de tijd rijp is voor de medewerker om zich te oriënteren op een stap naar een andere organisatie. Soms kunnen daarvoor ook bedrijfseconomische redenen zijn of functioneringsredenen. Ook dan kan er reden zijn om afscheid te nemen van een medewerker. En dus?
Meer informatie